Πιάτα φαγητού από πορσελάνη

19.00

Σχέδιο από παληά υφαντά της Θεσσαλίας.Κατσκευή τροχού